You are here: Home Acte finalizare dosar

Acte finalizare dosar

Pentru finalizarea cursurilor Școlii de Șoferi și ridicarea dosarului în vederea prezentării la examenul cu Poliția, sunt necesare următoarele:

1. Promovarea examenului de finalizare a școlarizării.
2. Predarea Carnetului Cursantului completat de către instructorul auto.
3. Copie certificat căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele.
4. Chitanță taxă permis auto-68 lei.
Se achită la TREZORERIE, POȘTA ROMÂNĂ sau CEC BANK.

Pe documentul de plată vor fi înscrise CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal și denumirea instituției prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a permisului de conducere, suma și explicația: “taxă permis conducere”.

Pentru plata prin bancă, viramentul se va face în contul de mai jos deschis la TREZORERIA Cluj.

CODUL DE IDENTIFICARE FISCALĂ AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL CLUJ: 4288012.

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR CLUJ.

CONT : RO 69 TREZ 216502601X033744

Formular de contact